Salomon Saarnaja

Salomon rucous.
Nämät on yxi Cuningas pannut Salomon sananlascuin tygö.

Salomon Saarnaja

 

I. Lucu .

 

SAlomo opetta/ että caicki mitä mailmas on/ ihminen/ ja hänen tecons on turha/ v. 2.
ei himolla ole hellityst/ v. 8.
mailmas mitän utta tapahdu/ waan muutamat näkywät usixi/ että sencaltaiset harwoin meidän aicanam tapahtuwat/ v. 9.
osotta hänesäns/ että ihmisen wijsaudella taitan caicki ojeta cuin wäärä on/ ja tuo paljo waiwa ja suru myötäns.

 

Saarn 1:1 NÄmät owat saarnajan sanat/ Dawidin pojan Jerusalemin Cuningan:
Saarn 1:2 Caicki on turha/ sanoi saarnaja/ ja caicki mitä on/ se on turha.
Saarn 1:3 Mitä on ihmisellä enä caikesta waiwastans/ cuin hänellä on Auringon alla?
Saarn 1:4 Yxi sucu hucku/ ja toinen tule jällens/ waan maa pysy ijancaickisest.
Saarn 1:5 Auringo ylene ja laske/ ja juoxe siallens/ että hän sieldä ylönis jällens.
Saarn 1:6 Hän mene etelään/ ja palaja jällens pohjaan/ ja tuuli mene aina ymbärins/ tuli pala ymbärpyöryä.
Saarn 1:7 Caicki wirrat juoxewat mereen/ ja ei meri tule cuitengan täydemmäxi. Sille sialle josta he juoxit/ sijhen he juoxewat jällens.
Saarn 1:8 Caicki owat työlät/ nijn ettei kengän taida sanoa/ ei silmät suutu näkemäst/ eikä corwat suutu coscan cuulemast.
Saarn 1:9 Mikä on se joca on tapahtunut? joca myös tästedes tapahtu. Mikä on se joca tehty on/ joca myös edespäin tehdän?
Saarn 1:10 Ja ei nyt mitän utta tapahdu Auringon alla: jos jotakin tapahtu josta sanoa taitan/ cadzo/ se on usi: sillä se on myös ennen tapahtunut endisillä aigoilla/ jotca meidän edelläm olit.
Saarn 1:11 Ei taida kengän muista/ cuinga ennen on tapahtunut: eikä taida cucan ajatella/ mitä wasta tapahtu jälkentulewaisille.
Saarn 1:12 Minä Israelin Cuningas olin saarnaja Jerusalemis.
Saarn 1:13 Ja minun sydämen pyysi edziä ja wijsast tutkia caickia mitä taiwan alla tehdän. Sencaltaisen wiheljäisen waiwan on Jumala andanut ihmisten lapsille/ sijnä idzens waiwataxens.
Saarn 1:14 Minä cadzoin caickia/ jotca Auringon alla tapahtuwat/ ja cadzo/ se oli caicki turhus ja wiheljäisys.
Saarn 1:15 Ei wäärät taida oikiaxi tulla/ eikä puuttumuxia taita lukea.
Saarn 1:16 Minä sanoin sydämesäni: cadzo/ minä olen jaloxi tullut/ ja olen wijsambi cuin caicki muut/ jotca minun edelläni olit Jerusalemis: ja minun sydämen on paljon oppenut ja coetellut.
Saarn 1:17 Ja olen minun sydämeni asettanut oppeman wijsautta/ ymmärrystä/ tyhmyttä ja hullutta.
Saarn 1:18 Waan minä ymmärsin että sijnä on myös waiwa: sillä cusa paljo wijsautta on/ sijnä on myös paljo mielicarwautta/ ja joca lisä ymmärryxen/ hän lisä myös waiwan.

 

Vers. 8. Työlät ) se on/ wiheljäisys ja turhus on nijn suuri maan päällä/ ettei kengän sanoa taida: cuitengin täyty hänen sijtä täsä kirjasa puhua.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12