Salomon Corkia Weisu .

I. Lucu.

Täsä kirjoitetan Christuxen puhe rackan morsiamens/ se on/ hänen pyhän seuracundans cansa/ joca ikäwöidze lohdutusta hänen sanastans ja Evangeliumistans/ v. 1.
walitta hänen suruans/ v. 5.
ja lohdutetan v. 8.
täsä tehdän myös tiettäwäxi Christuxen ja hänen seuracundans sisällinen rackaus/ v. 9.

 

Kork.v 1:2 HÄn suuta andacon minulle/ hänen suuns andamisella: sillä sinun nisäs owat suloisemmat cuin wijna.
Kork.v 1:3 Että sinun hywä woites haistetaisin. Sinun nimes on caatunut woide/ sentähden racastawat sinua pijcat.
Kork.v 1:4 Wedä minua peräs/ nijn me juoxemma/ Cuningas wie minun hänen Camarijns. Me iloidzem ja riemuidzem sinusta/ me ajattelem enä sinun nisiäs cuin wijna/ siwiät racastawat sinua.
Kork.v 1:5 Minä olen musta/ mutta sangen otollinen/ te Jerusalemin tyttäret/ nijncuin Kedarin majat/ nijncuin Salomon kirjoiteldu waate.
Kork.v 1:6 Älkät sitä cadzoco/ että minä nijn musta olen: sillä päiwä on minun polttanut/ minun äitini lapset wihastuwat minun päälleni/ he owat asettanet minun wijnamäen wartiaxi/ mutta en minä warjellut minun wijnamäkeni.
Kork.v 1:7 Sano sinä minulle/ jota minun sielun racasta/ cusas laiduinda pidät/ ja cusas lounalla lepät? etten minä sinne tänne käwis sinun cumpanittes lauman tygö.
Kork.v 1:8 Jos et sinä sinuas tunne/ sinä caickein ihanaisin waimoin seas/ nijn mene lammastes jäljille/ ja syötä wohlas paimenitten huonetten tykönä.
Kork.v 1:9 Minä wertan sinun/ minun ystäwän/ minun radzascaluihini/ Pharaon waunuihin.
Kork.v 1:10 Sinun sasupääs owat ihanat/ odzarihmas ja caulakäädys.
Kork.v 1:11 Me teemme sinulle cullaiset pangut hopia nastoilla.
Kork.v 1:12 Cosca Cuningas käänsi idzens tänne/ andoi minun Narduxeni hajuns.
Kork.v 1:13 Minun ystäwän on minun Myrrham kimppun/ joca minun rinnoillan rippu.
Kork.v 1:14 Minun ystäwän on minulle wijna Copher rypälö/ Engeddin wijnamäestä.
Kork.v 1:15 Cadzo/ minun armani sinä olet/ ihana sinä olet/ sinun silmäs owat nijncuin kyhkyläisen silmät.
Kork.v 1:16 Cadzo/ minun ystäwän/ sinä olet ihana ja suloinen/ meidän wuotem wiherjöidze/ meidän huonem caaret owat Cedripuusta/ wuoldet Cypressistä.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8