ENSIMMÄINEN MOOSEKSEN KIRJA

GENESIS, Ensimäinen Mosexen Kirja/ Josa nämät cappalet owat: I. Cuinga mailma on luotu/ ihminen Jumalan cuwaxi tehty/ horjahtanut/
lupauxella/ waimon siemenest kärmen pään ricki musertawast/ lohdutettu/ cap. 1. 2. 3.
II. Esiwanhemmitten lapsist Noahn asti/ cap. 4. 5.
III. Wedenpaisumisest ja sen syist: cuinga Noahn lasten/ jotca rakensit Babelin tornia/ kieli on secoitettu/ ja he coco mailmaan hajotetut/ c. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
IV. Abrahamin cudzumisest Caldean Urrist ja coco hänen elämästäns ja cuolemastans/ cap. 12. 25. asti.
V. Isaachin elämäst/ 11. v. cap. 25. 28. c. asti/ cuolemast ja hautamisest/ cap. 35.
VI. Jacobin/ hänen weljens ja poicains elämäst ja waelluxest/ 28. c. 39. asti.
VII. Josephist/ 39. cap. kirjan loppuun/ nijn myös Jacobin Patriarchan wijmeisest ennustuxest lastens edes/ mitä heille ja heidän lapsillens ajan cululla tapahtuwa oli: ja hänen cuolemastans ja hautamisestans.
Ja täsä ensimäises kirjas löytän/ mitä on tapahtunut mailman luomisest Josephin cuoleman saacka/ nimittäin 2310. ajastajas/ sillä: Adamin luomisest Sethijn/ olit ajastaica 130 Sethist Enoxeen 105 Enoxest Kenanijn 90 Kenanist Mahalalelijn 70 Mahalaleelist Jaredijn 65 Jaredist Henochijn 162 Henochist Methusalaan 65 Methusalast Lamechijn 187 Lamechist Noahn 182 Noast/ Semijn/ Hamijn/ Japhetijn 500 Semist/ Hamist/ Japhetist/ Wedenpaisumiseen 100 Wedenpaisumus oli yhden ajastajan.
Wedenpaisumisest sijhen cuin Sem sijtti Arphachsadin 2 Arphachsadist Salahn 35 Salahst Eberijn 30 Eberist Pelegijn 34 Pelegist Reguun 30 Regust Serugijn 32 Serugist Nahorijn 30 Nahorist Tharaan 29 Tharast Abrahamijn 70 Abrahamist Isaachijn 100 Isaachist Jacobijn 60 Jacob eli 147 Joseph cuoli Isäns jälken 54

I. Lucu.

 

MAilman luomises teke Jumala Sanalla ja Hengellä I. Päiwänä/ walkeuden/ v. 3.
II. Firmamentin/ v. 6.
III. Meren ja Maan/ v. 9.
IV. Auringon/ Cuun ja caicki taiwan walkeudet/ v. 14.
V. Calat ja linnut/ v. 20.
VI. Caicki eläimet maalle/ v. 24.
ja ihmisen/ miehen ja waimon hänen cuwaxens/ v. 26.
ja heidän elatuxens/ v. 29.

1 Moos 1:1 ALgusa loi Jumala Taiwan ja Maan.
1 Moos 1:2 Ja Maa oli autia ja tyhjä/ ja pimeys oli sywyden päällä/ ja Jumalan Hengi lijckui weden päällä.
1 Moos 1:3 JA Jumala sanoi: tulcon walkeus/ ja walkeus tuli.
1 Moos 1:4 Ja Jumala näki walkeuden hywäxi. Nijn Jumala eroitti walkeuden pimeydestä/
1 Moos 1:5 Ja cudzui walkeuden päiwäxi/ ja pimeyden yöxi. Ja tuli ehtosta ja amusta/ ensimäinen päiwä.
1 Moos 1:6 JA Jumala sanoi: tulcon wahwus wetten waihelle/ eroittaman wesiä wesistä.
1 Moos 1:7 Ja Jumala teki wahwuden/ ja eroitti weden cuin oli wahwuden alla/ sijtä wedestä cuin oli wahwuden päällä/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:8 Ja Jumala cudzui wahwuden Taiwaxi. Ja tuli ehtosta ja amusta/ toinen päiwä.
JA Jumala sanoi: coconducon wesi taiwan alla erinomaiseen paickaan/ nijn että cuiwa näky/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:9 Ja Jumala cudzui cuiwan Maaxi/ ja wetten cocouxen hän cudzui Merexi. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:10 Ja Jumala sanoi: wihottacon maa ja caswacon ruohon josa siemen on/ ja hedelmäliset puut/ että cukin laistans hedelmöidze/ josa on oma siemen idze hänesäns maalla/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:11 Ja maa wihotti ja caswoi ruohon/ josa siemen oli laistans/ ja hedelmäliset puut/ joiden siemen oli idze heisäns/ cusakin laistans.
1 Moos 1:12 Ja Jumala näki sen hywäxi. Ja tuli ehtosta ja amusta colmas päiwä.
1 Moos 1:13 JA Jumala sanoi: tulcon walkeudet taiwan wahwuteen/ eroittaman päiwä ja yötä/ ja olcon merkeixi/ ajoixi/ päiwixi ja wuosixi.
1 Moos 1:14 Ja olcon walkeudexi taiwan wahwudes/ paistaman maan päälle. Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:15 Ja Jumala teki caxi suurta walkeutta/ suuremman walkeuden päiwä hallidzeman/ ja wähemmän walkeuden yötä hallidzeman/ ja tähdet.
1 Moos 1:16 Ja Jumala pani ne taiwan wahwuteen/ paistaman maan päälle/
1 Moos 1:17 Ja hallidzeman päiwä ja yötä/ ja eroittaman walkeutta ja pimeyttä. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:18 Ja tuli ehtosta ja amusta neljäs päiwä.
1 Moos 1:19 JA Jumala sanoi: cuohuttacon wesi lijckuwaisia eläimitä/ ja linnut maan pällä taiwan wahwuden alla lendäkän.
1 Moos 1:20 Ja Jumala loi suuret walascalat/ ja caickinaiset lijckuwaiset eläimet/ jotca wesi cuohutti/ cungin laistans/ ja caickinaiset höyhemeliset linnut/ cungin laistans. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:21 Ja Jumala siunais heitä/ ja sanoi: hedelmöitkät ja lisändykät/ ja täyttäkät meren wedet/ ja linnut lisändykön maalle.
1 Moos 1:22 Ja tuli ehtosta ja amusta wijdes päiwä.
1 Moos 1:23 Ja Jumala sanoi: tuocon maa eläimet/ cungin laistans/ carjan/ madot ja pedot maalle/ cungin laistans/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:24 Ja Jumala teki pedot maalle/ cungin laistans/ caickinaiset matelewaiset eläimet maalle laistans. Ja Jumala näki sen hywäxi.
1 Moos 1:25 JA Jumala sanoi: tehkäm Ihminen meidän cuwaxem/ joca meidän muotoisem on/ joca wallidze calat meres/ ja linnut taiwan alla/ ja carjan/ ja coco maan/ ja caicki jotca maalla matelewat.
1 Moos 1:26 Ja Jumala loi Ihmisen omaxi cuwaxens/ Jumalan cuwaxi hän sen loi/ miehexi ja waimoxi loi hän heitä.
1 Moos 1:27 Ja Jumala siunais heitä/ ja sanoi heille: hedelmöitkät ja lisändykät ja täyttäkät maata/ ja tehkät se teillen alemaisexi/ ja wallitcat calat meres/ ja linnut taiwan alla/ ja caicki eläimet jotca maalla lijckuwat.
1 Moos 1:28 Ja Jumala sanoi: cadzo/ minä annoin teille caickinaiset ruohot/ joisa siemen on coco maan päällä/ ja caickinaiset hedelmäliset puut/ ja puut joisa siemen on/ teille ruaxi.
1 Moos 1:29 Ja caickille eläimille maan päällä/ ja caickille linnuille taiwan alla/ ja caickille madoille maan päällä/ joisa hengi on/ caickinaiset wiherjäiset ruohot syötäwäxi/ Ja tapahtui nijn.
1 Moos 1:30 Ja Jumala cadzoi caickia cuin hän tehnyt oli/ ja cadzo/ ne olit sangen hywät. Ja tuli ehtosta ja amusta cuudes päiwä.

Vers. 2. Jumalan Hengi ) Silloin ei ollut wielä tuulda/ sentähden tällä sanalla ( Jumalan Hengi ) ymmärretän pyhä Hengi.
v. 14. Ajoixi ) kewäxi/ Suwexi/ Syxyxi/ Talwexi.
v. 28. Tehkät se teillen alemaisexi ) se on/ mitä te ajwoitte ja teette maan päällä/ se on teidän oman/ ja maa palwele teitä/ canda ja anda teille hedelmäns.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50