P. Pawalin Toinen Epistola Thessalonicerein tygö

Esipuhe Toisest P. Pawalin Epistolast Thessalonicerein tygö .
EDellises Epistolas oli P. Pawali Thessalonicereille yhten kysymyxen wijmeisestä päiwästä wastanut/ että se äkist ja tapaturmast/ nijncuin waras yöllä/ on tulewa.
Josta he olit wäärään luuloon langennet/ luullen sen jo juuri käsis olewan/ nijncuin toisinans tapahtu/ että yhdest kysymyxest toinengin seura/ sentähden hän tämän Epistolan kirjoitta ja idzens parammin täsä selittä.
I. Lugus/ lohdutta hän heitä ijancaickisella palcalla/ heidän Uscons edest ja kärsimisens/ caickinaises waiwas: ja sano sen rangaistuxen/ cuin heidän wainollistens pitä ijancaickises waiwas kärsimän.
II. Opetta hän/ cuinga Romarein Waldacunda pitä ennen wijmeistä päiwä häwiämän/ ja Antichristus idzens Christicunnan Jumalaxi corgottaman/ ja uscottoman mailman wäärillä opilla ja merkeillä wiettelemän/ sijhenasti cuin Christus tule/ ja hänen/ hänen cunnialisella tulemisellans/ maahan lyö/ ja ennen hengellisellä saarnalla cuoletta.
III. Neuwo hän joutilaita nuhteleman/ jotca ei idziäns omilla käsilläns elätä/ ja ellei he heitäns paranna/ nijn heidän piti heitä wälttämän.
Joca on sangen cowa nijtä wastan/ jotca nyt hengellisixi cudzutan.

P. Pawalin Toinen Epistola Thessalonicerein tygö .

I. Lucu .

 

Thessalonicerein Usco/ rackaus ja kärsimys/ ristin ja wainomisen alla/ ylistetän/ v. 5.
lohdutetan heitä Christuxen cunnialisella tulemisella wijmeisnä päiwänä/ että he saawat lewon/ mutta heidän wainojans ijäisen wahingon/ v. 7.
toiwotetan/ että Jumala täyttäis sen hywän cuin hän heisä alkanut oli/ v. 11.

 

2. Tess 1:1 Pawali/ Siluanus ja Timotheus. Thessalonicerein Seuracunnalle Jumalas meidän Isäsäm/ ja Herras Jesuxes Christuxes.
2. Tess 1:2 Armo olcon teille ja Rauha/ Jumalalda meidän Isäldäm/ ja Herralda Jesuxelda Christuxelda.
2. Tess 1:3 Meidän pitä aina teidän edestän/ rackat weljet/ Jumalata kijttämän/ nijncuin cohtulinen on/ sillä teidän Uscon caswa jalost/ ja caickein teidän rackauden lisäyndy jocaista cohtan.
2. Tess 1:4 Nijn että me meitäm teistä Jumalan Seuracunnis kerscamme/ teidän kärsimisestän ja Uscostan/ caikes teidän waiwasan ja wainosan/ cuin te kärsitte.
2. Tess 1:5 Jotca osottawat että Jumala on oikein duomidzepa/ ja te Jumalan waldacundaan otollisexi tuletta/ jongatähden te myös kärsitte.
2. Tess 1:6 Että se on oikein Jumalan edes/ nijtä taas waiwata jotca teitä waiwawat:
2. Tess 1:7 Mutta teille/ jotca waiwatan/ anda lewon meidän cansam/ cosca Herra Jesus Taiwast ilmandu/ hänen woimans Engelitten cansa:
2. Tess 1:8 Ja tulen leimauxella/ joca nijlle costa jotca ei Jumalata tundenet/ ja nijlle jotca ei meidän Herran Jesuxen Christuxen Evangeliumita tottele.
2. Tess 1:9 Jotca waiwa kärsimän pitä/ ijancaickisen cadotuxen/ Herran caswosta/ ja hänen cunnians wäkewydestä:
2. Tess 1:10 Cosca hän tulewa on/ kircastetta hänen Pyhäins cansa/ ja ihmellisexi tuleman caickein uscollisten cansa: sillä meidän todistuxem teidän tygön/ sijtä päiwästä oletta te usconet.
2. Tess 1:11 Ja sentähden me myös aina rucoilemma teidän edestän/ että meidän Jumalam teitä otollisexi tekis sijhen cudzumiseen/ ja täytäis caiken hywyden suosion/ ja uscon waicutuxen woimasa:
2. Tess 1:12 Että meidän Herran Jesuxen Christuxen Nimi teisä ylistettäisin/ ja te taas hänesä/ meidän Jumalan/ ja Herran Jesuxen Christuxen armon cautta.

 

Vers. 5. Jumalan waldacundaan ) Ei omasta kelwollisudest/ mutta Jumalan armosta/ Christuxen ansion tähden joca meille uscon cautta omistetan. Sillä mitä meidän kärsimisem kelwollisuten tule/ sano Apostoli/ Rom. 8:16. Minä luulen että tämän ajan tusca/ ei ole sen cunnian wertainen cuin meille pitä ilmoitettaman. Ja 2. Cor. 4:17. Meidän murhem cuin me kärsimme/ on ajallinen: mutta se cunnia cuin peräst seura/ on ijällinen. Cadzo ibid. enä. Item. 2. Tim. 4:8.

Valitse
luku

1 2 3