Manassen Judan Cuningan Rucous

Manassen Judan Cuningan Rucous / cosca hän Babelis fangina oli .
MAnasse ylistä Jumalan woima ja hywyttä/ v. 1.
Tunnusta syndins/ joiden tähden hänellä on murhellinen sydän/ v. 2.
rucoile sydämestäns/ että Jumala andais hänelle andexi hänen pahat tecons/ v. 3.


1 HERRA Caickiwaldias/ meidän Isäim/ Abrahamin/ Isaachin ja Jacobin/ ja heidän wanhurscan siemenens Jumala/
2 joca taiwan ja maan/ ja caicki mitä nijsä on/ tehnyt olet/
3 ja olet meren kijnnittänyt sinun käskylläs ja sywyden peittänyt ja kijnnittänyt/ sinun hirmuisen ja cuuluisan nimes cunniaxi
4 / että jocainen hämmästyis sinun edesäs/ ja pelkäis sinun suurta woimas:
5 Sillä sinun wihas on sangen rascas/ jolla sinä uhcat syndisitä/
6 mutta se laupius/ jonga sinä lupat/ on määrätöin ja tutkimatoin.
7 Sillä sinä HErra/ caickein corkein coco maan pijrin päällä/ olet kärsiwäinen ja sangen armollinen/ ja et mielelläs ihmisiä rangaise/ ja olet sinun hywydestäs luwannut catumuxen syndein andexi saamisexi.
8 Mutta että sinä olet wanhurscasten Jumala/ nijn et sinä ole pannut catumusta wanhurscalle Abrahamille/ Isaachille ja Jacobille/ jotca ei sinua wastan syndiä tehnet
9 mutta minä olen syndiä tehnyt/ ja minun syndiäni on enämbi cuin sanda meresä/ ja olen kämärtynyt rascais rautacahleis/ eikä ole minulla yhtän lepo:
10 sillä minä olen kehoittanut sinun wihaan/ ja suuren cauhistuxen sinun edesäs tehnyt: että minä sencaltaisen cauhistuxen/ ja nijn paljo pahennusta olen asettanut.
11 Sentähden notkistan minä nyt minun sydämeni polwet/ ja rucoilen sinulda HERra armo. Ah HERra/ minä olen syndiä tehnyt/ tosin minä olen syndiä tehnyt/ ja sinä tunnet minun pahat teconi/
12 minä rucoilen ja pargun/ anna minulle andexi/ O HERra/ andexi anna minullen/ älä anna minua minun synnisäni huckua/ ja älä anna rangaistusta ijancaickisesta minun päälläni olla.
13 Waan auta minua epäkelwotoinda sinun suuren laupiudes tähden/
14 nijn minä caickena elinaicanani sinua kijtän: Sillä sinua kijttäwät caiken taiwan sotajoucko/ ja sinua pitä ylistettämän ilman lackamat ijancaickisest/ AMEN.

Valitse
luku

1