Colmen miehen kijtoswirsi tules .

COlme miestä kijttäwät Jumalata tulises pädzis/ v. 51.
ja kehoittawat caickia luondocappaletta händä ylistämän/ v. 57.
neuwowat myös caickia ihmisiä sitä tekemän/ v. 82.
päättäwät nijn kijtoxella/ sen awun edest cuin heille tapahtunut oli/ v. 88.


51 SIlloin rupeisit ne colme toinen toisens cansa weisaman/ kijtit ja ylistit Jumalata pädzis/ ja sanoit:
52 Kijtetty ole sinä HERra/ meidän Isäim Jumala/ ja sinua pitä kijtettämän ja ylistettämän ijancaickisest. Kijtetty olcon sinun cunnialinen ja pyhä nimes/ ja se pitä kijtetty ja ylistetty oleman ijancaickisest.
53 Kijtetty ole sinä sinun pyhäsä ja cuuluisasa Templisäs/ ja sinun pitä kijtetyn ja ylistetyn oleman ijancaickisest.
54 Kijtetty ole sinä joca istut Cherubimin päällä/ ja näet sywyteen/ ja sinua pitä kijtettämän ja ylistettämän ijancaickisest.
55 Kijtetty ole sinä sinun cunnialisella Cuningalisella istuimellas/ ja sinua pitä kijtettämän ja ylistettämän ijancaickisest.
56 Kijtetty ole sinä taiwan wahwudes/ ja sinua pitä kijtettämän ja ylistettämän ijancaickisest.
57 Kijttäkän HERra caicki hänen työns/ ja pitä händä cunnioittaman ja ylistämän ijancaickisest.
58 Te taiwat kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
59 Kijttäkät HERra te HERran Engelit/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
60 Caicki wedet taiwasten päällä kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
61 Caicki HERran sotajoucko kijttäkän HERra/ cunnioittacan ja ylistäkän händä ijancaickisest.
62 Auringo ja Cuu kijttäkät/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
63 Caicki tähdet taiwas/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
64 Sade ja caste kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
65 Caicki tuuli kijttäkän HERra/ cunnioittacan ja ylistäkän händä ijancaickisest.
66 Tuli ja palawus kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
67 Rändä ja raket kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
68 Päiwä ja yö kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
69 Walkeus ja pimeys kijttäkät HErra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
70 Jää ja packainen kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
71 Härmä ja lumi kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
72 Pitkäisen leimaus ja pilwet kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
73 Maa kijttäkän HERra/ cunnioittacan ja ylistäkän händä ijancaickisest.
74 Wuoret ja cuckulat kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
75 Caicki mitä maan päällä caswa/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
76 Lähtet kijttäkän HERra/ cunnioittacan ja ylistäkän händä ijancaickisest.
77 Meret ja wirrat kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
78 Walascalat ja caicki cuin wesis lijcku/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
79 Caicki linnut taiwas alla kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
80 Caicki medzän pedot ja eläimet kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
81 Te ihmisten lapset/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
82 Israel kijttäkän HERra/cunnioittacan ja ylistäkän händä ijancaickisest.
83 Te HERran Papit/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
84 Te HERran palweliat/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
85 Te wanhurscasten henget ja sielut/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
86 Te pyhät jotca radolliset ja murhelliset oletta/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
87 Anania/ Asaria ja Misael/ kijttäkät HERra/ cunnioittacat ja ylistäkät händä ijancaickisest.
88 Sillä hän on meitä helwetist pelastanut/ ja uttanut meitä cuolemasta.
89 Ja on pelastanut meidän tulisest pädzist/ ja on meidän tulen keskellä warjellut.
90 Kijttäkät HERra: sillä hän on hywä/ ja hänen hywydens pysy ijancaickisehen.
91 Caicki jotca HERra pelkäwät/ kijttäkän caickein jumalten Jumalata/ cunnioittacat ja ylistäkät/ että hänen hywydens pysy ijancaickisehen.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1