Babelin Belist .

DAniel ei tahdo rucoilla Babelin epäjumalata Beli/ joca on ihmisten käsillä tehty/ v. 1.
Mutta Cuningas pitä hänen jumalana/ että hän söi ja joi: ja cudzu Papit/ ja kysy heille/ cuca sen uhrin paljouden söi? he wastawat: Bel/ v. 5.
Nijn Daniel näyttä Pappein sen syöwän. Cosca Cuningas näke/ anda hän heidän tappa/ v. 13.

AStyagexen cuoleman jälken/ sai Cyrus Persiast waldacunnan.


1 Ja Daniel oli alati Cuningan tykönä/ ja pidettin cunnialisembana cuin caicki Cuningan ystäwät.
2 BAbelis oli epäjumala/ joca cudzuttin Belixi/ sille piti uhrattaman jocapäiwä caxitoistakymmendä punda nisuja/ ja neljäkymmendä lammasta/ ja colme Amia wijna.
3 Ja Cuningas palweli idze sitä epäjumalata/ ja meni jocapäiwä sitä cumartaman: waan Daniel palweli hänen Jumalatans.
4 Ja Cuningas sanoi hänelle: mixet sinä myös Beli rucoile? Mutta hän sanoi: en minä palwele epäjumalita/ jotca käsillä tehdyt owat/ waan eläwätä Jumalata/ joca taiwan ja maan on tehnyt/ ja on caickein eläwitten HERra.
5 Nijn Cuningas sanoi hänelle: etköstäs Beli pidä eläwänä jumalana? etkös näe cuinga paljo hän jocapäiwä syö ja juo?
6 Mutta Daniel naurahti/ ja sanoi: HERra Cuningas/ älä anna idzes wietellä: sillä ei Bel ole sisäldä muu cuin sawi/ ja ulco waski/ ja ei ole coscan syönyt.
7 NIjn Cuningas wihastui/ ja andoi cudzua caicki hänen Pappins/ ja sanoi heille: jollet te minullen sano/ cuca tämän uhrin syö/ nijn teidän pitä cuoleman.
8 Mutta jos te sen taidatte täyttä Belin sen syöwän/ nijn pitä Danielin cuoleman: sillä hän on Beli pilcannut. Ja Daniel sanoi: ja Herra Cuningas/ tapahtucon nijncuins puhunut olet.
9 Mutta Belin Pappia oli seidzemenkymmendä/ ilman waimoita ja lapsita. Ja Cuningas meni Danielin cansa Belin Templijn.
10 Nijn hänen Pappins sanoit: cadzo me tahdom mennä ulos/ ja sinun Herra Cuningas pitä idze sinne ruan paneman ja juoman/ ja owen peräs paneman kijnni/ ja omalla sormuxellas lukidzeman.
11 Ja cosca amulla warhain jällens tulet/ ja löydät ettei Bel nijtä caickia ole culuttanut/ nijn me mielelläm cuolemma: eli Daniel pitä tapettaman/ joca sencaltaista meidän päällem on walhetellut.
12 Mutta he luotit idzens sijhen/ että he olit tehnet salaisen tien pöydän ala/ jonga cautta he alati sisälle menit/ ja culutit mitä siellä oli.
13 COsca Papit ulcona olit/ andoi Cuningas Belin eteen ruan panna. Mutta Daniel käski palweliains tuhca tuoda/ ja andoi sitä prijscotta coco kircon ymbärins Cuningan nähden. Sijtte menit he pois ja suljit owen/ ja lukidzit Cuningan sormuxella/ ja menit matcans.
14 Mutta Papit menit yöllä sisälle tawans jälken/ waimoinens ja lapsinens/ söit ja joit caicki mitä siellä oli.
15 Amulla warhain oli Cuningas ylhällä/ ja Daniel hänen cansans.
16 Ja Cuningas sanoi: ongo sinetti rickomata? mutta hän wastais: on Herra Cuningas.
17 Ja nijn pian cuin owi awattin/ cadzoi Cuningas pöydälle/ ja huusi suurella änellä: Bel/ sinä olet suuri jumala/ eikä sinus ole petosta.
18 Waan Daniel nauroi/ ja piteli Cuningast/ ettei hän sisälle menis/ ja sanoi: cadzo/ permannolle ja ymmärrä/ kenengä jäljet nämät owat?
19 Cuningas sanoi: minä näen kyllä miesten/ waimoin ja lasten jäljet.
20 Nijn Cuningas wihastui ja andoi Papit otta kijnni/ waimoinens ja lapsinens: ja heidän täydyi osotta sen salaisen tien/ jonga cautta he olit käynet ulos ja sisälle/ ja syönet mitä pöydällä oli.
21 Ja Cuningas andoi heidän tappa/ ja andoi Belin Danielin haldun: joca sen häwitti ja hänen Templins.

 

Valitse
luku

1